Czy sprzedaż majątku podczas trwania postępowania upadłościowego jest możliwa?

Zasadniczo, postępowanie upadłościowe nie zmienia życia osób w nie zaangażowanych. W końcu i tak nie można w tym czasie dokonywać dużych zakupów i tym podobnych.

Oczywiście, możliwa jest sprzedaż aktywów (takich jak ziemia i budynki) w trakcie postępowania upadłościowego, ale nabywca otrzyma od syndyka zwrot kosztów tej sprzedaży po jej zakończeniu. Oznacza to, że w takich przypadkach nie ma żadnych ograniczeń ani niczego innego do rozważenia 

Co się stanie, jeśli postępowanie upadłościowe zakończy się po kilku latach? Czy tacy ludzie mogą zacząć życie od nowa, czy też kredyty będą dla nich dostępne w tym czasie? Czy będą musieli być w stanie udowodnić sądowi, że spłacali swoje długi przez powiedzmy pięć lat, zanim sąd im uwierzy i zwolni ich z aresztu?

Osoby uczestniczące w postępowaniu upadłościowym mogą otrzymać pożyczki bankowe po zakończeniu postępowania i spłaceniu długów. Syndyk regularnie sprawdza status kredytowy ludzi w trakcie postępowania, chociaż nie ma prawa odmówić nikomu pożyczki.

Również, jeśli chodzi o pokazanie dowodu, że ktoś dokonywał miesięcznych płatności na poczet spłaty długów przez pięć lat, aby przekonać syndyka, aby nie odmawiał kredytu Ogólnie rzecz biorąc, syndyk nie zastanawia się nad tym, czy odmówić pożyczki do 3 roku. I na dobre i na złe, w tym czasie ludzie mogą dostać pożyczki bez żadnych problemów.

Czy możliwa jest sprzedaż majątku podczas postepowania upadłościowego?

Jest to możliwe. W rzeczywistości, syndyk regularnie sprawdza status kredytowy ludzi w trakcie postępowania, choć nie ma prawa odmówić nikomu kredytu. Zazwyczaj nabywca dostaje kredyt w swoim banku i kupuje majątek, spłacając tę kwotę w miesięcznych ratach po jego zakupie. Każdy wie, że cena sprzedaży gruntu czy budynku kupionego w takich okolicznościach jest kilkakrotnie niższa niż byłaby w innym przypadku – w końcu kto chce płacić pełną cenę za majątek, gdy wie, że nie odzyska wszystkich pieniędzy przy jego odsprzedaży? Warto również zauważyć, że niektórym kupującym wcale to nie przeszkadza – wielu ludzi jest wystarczająco zadowolonych z tego, że mają jakikolwiek dach nad głową bez konieczności wydawania ogromnych kwot na miesięczne płatności.

I generalnie, kiedy postępowanie upadłościowe jest zakończone, ludzie mogą otrzymać pożyczki bez żadnych problemów. Ale w ciągu 3 lat syndyk odmawia im pożyczki, chyba że w międzyczasie dokonywali regularnych płatności, aby spłacić swoje długi. Trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy źle – oznacza to tylko, że jeśli weźmiesz pożyczkę po zwolnieniu z bankructwa, będziesz miał dwa miesiące na jej spłatę, zanim twoje konto bankowe zostanie ponownie zamrożone na kolejne trzy lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *