Kto zwraca koszty sądowe?

Koszty sądowe to opłaty wnoszone na rzecz systemu sądowego. Pokrywają one wydatki operacyjne sądów i sędziów, w tym wynagrodzenia, obiekty i sprzęt. Wysokość kosztów sądowych zależy od rodzaju wniesionej sprawy, przy czym niektóre rodzaje mają niższe stawki niż inne. Na przykład, sprawy drogowe wiążą się z niższymi kosztami sądowymi niż sprawy kryminalne, które mogą być dwukrotnie lub trzykrotnie wyższe niż sprawy drogowe. Jeśli wygrasz swoją sprawę w sądzie, twój adwokat złoży wniosek do sędziego o zwrot kosztów sądowych przez twojego przeciwnika 

Większość jurysdykcji wymaga opłaty za stawienie się na przesłuchaniach lub rozprawach . Opłaty te są zazwyczaj mierzone w przyrostach czasu. Na przykład, opłata „pobytowa” dotyczy każdego stawiennictwa na rozprawie lub procesie, które trwa pół godziny lub mniej, podczas gdy opłata „pozarezydencka” dotyczy każdego stawiennictwa, które trwa dłużej niż pół godziny. W zależności od długości pobytu w sądzie możesz być zmuszony do uiszczenia kilku opłat pobytowych lub kilku opłat nierezydenckich 

Ogólne informacje na temat kosztów sądowych dostępne są na stronie internetowej wydziału sądownictwa Twojego stanu. Informacje te mogą również pochodzić od władz Twojego hrabstwa 

Konkretne szczegóły znajdziesz na stronie internetowej swojego sądu lub w biurze urzędnika. Wiele sądów posiada tabele opłat zamieszczone w Internecie, ale niektóre nie wymieniają wszystkich swoich opłat w Internecie, więc może być konieczny bezpośredni kontakt z nimi Więcej.

Koszty sądowe po wygranej sprawie.

Jeśli wygrasz sprawę w sądzie, Twój adwokat złoży wniosek do sędziego o zwrot kosztów sądowych poniesionych przez Ciebie. Będzie on musiał uiścić te opłaty przed lub wkrótce po otrzymaniu nakazu lub wyroku zasądzającego je na Twoją rzecz.

Możesz otrzymać zwrot kosztów sądowych, nawet jeśli nie zatrudnisz adwokata. Ale jeśli go wynajmiesz, niektóre umowy pomiędzy klientami a prawnikami wymagają, aby prawnik starał się o zwrot wszystkich kosztów poniesionych w trakcie reprezentacji, w tym tych, które przekraczają to, co zostało przyznane przez sędziego. Na przykład, jeśli klient wynajmuje prawnika, który spędza dziesięć godzin reprezentując go przeciwko innej stronie, ale jest tylko przyznane 400 dolarów w refundacji przez sędziego, większość umów będzie mieć klienta remitować płatności wszelkich dodatkowych opłat . Na dodatek , sama firma prawnicza może mieć politykę odzyskiwania wszelkich kosztów powyżej tego, co zostało przyznane przez sędziego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *