Wniosek o alimenty.

Co się stanie, jeśli złożę wniosek o alimenty?

Jeśli złożysz wniosek o alimenty, druga strona musi się zgodzić lub odrzucić Twój wniosek w ciągu 21 dni od doręczenia. Sędzia może również podjąć decyzję w Twojej sprawie bez konieczności odpowiedzi drugiej strony, jeśli sąd uzna, że nie ma sporów co do istotnych faktów .

Jeśli złożysz wniosek o alimenty, sąd wyznaczy termin rozprawy dowodowej. Na przesłuchaniu dowodowym obie strony mogą zeznawać i przedstawiać dowody na poparcie swoich twierdzeń o potrzebach finansowych lub możliwości płacenia alimentów.

Sędzia może wydać ostateczny nakaz po przesłuchaniu dowodowym. Jeśli tak się stanie, należy postępować zgodnie z ostatecznym nakazem dokładnie tak, jak jest napisane. Bardzo ważne jest, aby dokładnie przeczytać wszystkie warunki – jeśli są jakieś błędy w dokumentacji, może to zmienić to, co mówi ostateczny nakaz.

Jakie są przykłady czynników, które sędzia weźmie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy powinienem otrzymać alimenty?

Poniżej podano tylko kilka przykładów możliwych czynników, które mogą być brane pod uwagę przez sąd przy podejmowaniu decyzji o tym, czy przyznanie alimentów:

– zasoby finansowe strony występującej o alimenty, w tym rzeczywiste lub potencjalne dochody ze wszystkich źródeł majątku posiadanego lub kontrolowanego przez tę stronę;

– czas niezbędny do zdobycia wystarczającego wykształcenia lub przeszkolenia, aby umożliwić stronie ubiegającej się o alimenty znalezienie odpowiedniego zatrudnienia;

– Jakie są przykładowe czynniki, które sędzia weźmie pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów, które powinienem otrzymać?

Poniżej podano tylko kilka przykładów czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość alimentów, jakie potencjalnie można otrzymać:

– małżeński standard życia ustalony w trakcie małżeństwa; i/lub

– stan zdrowia. Może to być brane pod uwagę jako dodatkowy czynnik przy ustalaniu, jaka kwota alimentów jest sprawiedliwa i odpowiednia

Czy mogę starać się o alimenty, nawet jeśli ich nie potrzebuję?

Tak, jeśli nie jesteś w stanie utrzymać się samodzielnie, możesz zwrócić się do Sądu o zasądzenie alimentów w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy potrzebujesz tej ulgi w momencie składania wniosku. Jaka jest różnica między alimentami stałymi a tymczasowymi?

Stałe alimenty to rodzaj długoterminowego wsparcia, które może zostać przyznane przez sąd. Z drugiej strony, alimenty tymczasowe to wsparcie, które może być wypłacane w trakcie postępowania rozwodowego, aby pomóc Ci w trakcie trwania sprawy. Jeśli otrzymujesz tymczasowe alimenty od współmałżonka, otrzymasz zawiadomienie z sądu o terminie wygaśnięcia tymczasowego nakazu alimentacyjnego lub o terminie rozprawy końcowej. Powinieneś również pozostawać w kontakcie ze swoim adwokatem, aby mógł on poinformować cię, co robić dalej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *