Zasada etyki adwokackiej na Świecie.

Według prawnika i autora Davida Lubana (2007), w zawodzie prawnika obowiązuje zasada etyczna, że jego członkowie powinni zawsze być adwokatami. Oznacza to, że jest to imperatywny obowiązek dla każdego praktykującego prawa do ochrony interesów klienta, nawet jeśli takie działania mogą wydawać się złe lub nie do przyjęcia. Obowiązki prawnika wykraczają poza tylko wygrywanie spraw, ale również obejmuje osiągnięcie sprawiedliwości dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ludzie różnią się od siebie, co czyni je unikalne i niepodobne w pewnym momencie. Różni ludzie mają swoje własne poglądy i perspektywy rzeczy i wydarzeń. Często jest więcej niż jedna strona historii i więcej niż jeden postrzeganie problemu lub sytuacji, która sprawia, że wszystko wielowymiarowe skutecznie tworząc różnorodność wśród osób. Adwokaci muszą zrozumieć, że istnieją różne strony historii, a nie tylko jedna.

W książce „The Rule of Lawyers”, autor Edward Lazarus (1994) stwierdził: „W czasach minionych, adwokaci byliby uważani za sługi interesów swoich klientów …” Głównym tego powodem jest to, że klient nie byłby w stanie orędować za tym, czego chce, gdyby nie był w stanie zatrudnić prawnika lub adwokata z doświadczeniem w specjalistycznej dziedzinie 

Jest takie stare powiedzenie, które mówi, że dwa zło nie czyni dobra. Oznacza to, że robienie czegoś nieetycznego nie czyni go ok, aby robić rzeczy jeszcze bardziej nieuczciwe. Jeśli rozważysz wszystkie strony przed podjęciem jakichkolwiek działań, Twoje szanse na podjęcie najlepszych decyzji wzrosną wykładniczo i prawdopodobnie unikniesz popełnienia dużych błędów.Tytuł: Zasada etyki adwokackiej

Zasada etyki adwokackiej Według prawnika i autora Davida Lubana (2007), w zawodzie prawnika obowiązuje zasada etyczna, zgodnie z którą jego członkowie powinni zawsze być adwokatami. Oznacza to, że bezwzględnym obowiązkiem każdego prawnika jest ochrona interesów klienta, nawet jeśli takie działania mogą wydawać się złe lub nie do przyjęcia. Obowiązek prawnika wykracza poza samo wygrywanie spraw, ale obejmuje również osiągnięcie sprawiedliwości dla wszystkich zaangażowanych stron. Ludzie różnią się od siebie, co czyni ich w pewnym momencie wyjątkowymi i niepodobnymi do siebie. Różni ludzie mają swoje własne poglądy i perspektywy na rzeczy i wydarzenia. Często istnieje więcej niż jedna strona historii i więcej niż jeden sposób postrzegania problemu lub sytuacji, co sprawia, że wszystko jest wielowymiarowe i skutecznie tworzy różnorodność wśród ludzi . W książce The Rule of Lawyers, autor Edward Lazarus (1994) powiedział, że „W czasach minionych, adwokaci będą uważane za sługi interesów swoich klientów …” 

Głównym powodem tego jest to, że klient nie byłby w stanie opowiedzieć się za tym, co chcą, jeśli nie byli w stanie zatrudnić prawnika lub adwokata z doświadczeniem w specjalistycznej dziedzinie. Jest stare powiedzenie, które mówi, że dwa zła nie czynią prawa, co oznacza robienie czegoś nieetycznego nie czyni go ok do robienia rzeczy, które są jeszcze bardziej nieuczciwe. Jeśli rozważyć wszystkie strony przed podjęciem jakichkolwiek działań, Twoje szanse na podejmowanie najlepszych decyzji wzrośnie wykładniczo i będzie prawdopodobnie uniknąć popełniania dużych błędów.

Począwszy od około 1990 roku, wiele stanowych opinii etycznych zaczęło opiniować, że prawnicy mogą nie naliczać opłat warunkowych, gdy reprezentuje wykonawcę lub zarządcę w postępowaniu sądowym dotyczącym testamentu. Większość stanowych opinii etycznych zezwalających na takie opłaty zaczęły dopuszczać je tylko wtedy, gdy prawnik zwrócił wszelkie nadwyżki opłat do majątku, a większość podkreśliła, że taka reprezentacja była dopuszczalna tylko wtedy, gdy nie ma konfliktu interesów w odniesieniu do woli. Do około 2003 r. wiele stanowych opinii etycznych odwróciło swoje stanowiska i dopuściło takie ustalenia dotyczące honorariów we wszystkich rodzajach spraw sądowych związanych z testamentem (włączając w to trusty i aktywa niezwiązane z testamentem)

Prawnicy często angażują się w rzeczywiste lub zagrażające spory sądowe w imieniu klientów, czy to jako „powodowie” czy „pozwani”. W ostatnich latach pojawiły się kontrowersje dotyczące tego, czy prawnicy powinni mieć prawo do reklamowania swoich usług: na przykład, reklama w gazetach w radiu i telewizji, na billboardach i online. Wiele państwowych stowarzyszeń prawniczych wprowadziło ograniczenia dotyczące takiej reklamy, uznając ją za nieetyczną, podczas gdy inne państwa dopuszczają ją na mocy Pierwszej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *