Różnica między wypowiedzeniem, a odstąpieniem od umowy.

Rozróżnienie między wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy jest ważne, ponieważ prawa wynikające z każdego z nich kończą się w inny sposób. Wypowiedzenie kończy umowę, podczas gdy odstąpienie pozwala stronom pozostać związanymi umową, nawet jeśli jednej ze stron się ona nie podobała.

Wypowiedzenie: Rozwiązanie umowy ma miejsce, gdy strony wzajemnie zgadzają się na zakończenie umowy i nie ma obowiązku wzajemnej rekompensaty. Strony mogą rozwiązać umowę w dowolnym momencie bez powodu lub uzasadnienia. Innym terminem używanym przez prawników, zwłaszcza cywilistów, dla tego pojęcia jest „odwołanie”, chociaż termin ten ma również dodatkowe znaczenia. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko, co ma znaczenie w wypowiedzeniu jest to, że obie strony zgadzają się, że chcą się z umowy, ponieważ po prostu nie działa dla nich dłużej. Na stronie przeciwnie, unieważnienie umowy jest trudne do zrealizowania, ponieważ unieważnienie wymaga, aby jedna strona cofnęła się w działaniu lub spełniła obowiązek. Na przykład, „unieważnienie” umowy sprzedaży, w której sprzedałem ci mój samochód, oznacza, że teraz chcę go z powrotem. To nie jest to, co ktokolwiek rozumie przez wypowiedzenie; raczej to mają na myśli prawnicy, kiedy mówią, że „wypowiedzenie cofa skutek umowy”

Rezygnacja: Odstąpienie od umowy ma miejsce, gdy wszystkie prawa wynikające z umowy wygasają. Strona, która unieważnia umowę, zazwyczaj dąży do odzyskania wszystkiego, z czego zrezygnowała, polegając na obietnicy drugiej strony. Odszkodowanie jest przyznawane przeciwko naruszającemu umowę przyrzekającemu tylko wtedy, gdy przyrzekający działa szybko i rozsądnie, dążąc do wyegzekwowania swoich praw .

Odstąpienie od umowy: odstąpienie od umowy wywołuje takie same skutki prawne jak jej rozwiązanie, ale należy zauważyć, że odstąpienie od umowy wymaga, aby jedna strona cofnęła się w działaniu lub wypełniła zobowiązanie. Na przykład, „unieważnienie” umowy sprzedaży oznacza, że teraz chcę samochód z powrotem; to nie jest to, co ktoś ma na myśli przez unieważnienie; raczej to jest to, co prawnicy mają na myśli, gdy mówią „unieważnienie cofnąć efekt umowy”. Inny rodzaj unieważnienia (innymi słowy, anulowanie) występuje, gdy obie strony wzajemnie zgadzają się na zakończenie kontaktu. Ten rodzaj anulowania następuje w dowolnym momencie i z dowolnego powodu; może być korzystny, ponieważ po anulowaniu nie ma żadnych zobowiązań między stronami. Jednakże anulowanie nie jest tym samym co unieważnienie. Rezygnacja z umowy ma taki sam skutek prawny jak rozwiązanie umowy, ale należy zauważyć, że rezygnacja wymaga, aby jedna strona cofnęła się w działaniu lub wypełniła zobowiązanie. Na przykład, „unieważnienie” umowy sprzedaży oznacza, że teraz chcę samochód z powrotem; to nie jest to, co ktoś ma na myśli przez unieważnienie; raczej to jest to, co prawnicy mają na myśli, gdy mówią „unieważnienie cofnąć efekt umowy”

Odstąpienie od umowy: odstąpienie od umowy następuje, gdy wszystkie prawa wynikające z umowy wygasają. Strona, która odstępuje od umowy, zazwyczaj stara się odzyskać wszystko, z czego zrezygnowała, polegając na obietnicy drugiej strony. Odszkodowania są przyznawane przeciwko naruszającemu umowę przyrzekającemu tylko wtedy, gdy przyrzekający działa szybko i rozsądnie, dążąc do wyegzekwowania swoich praw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *